Preu Kit Promolada 4x2
 
Espanya
Comunitat Econòmica Europea
Resta de PaÔsos del Mon
Preu en Euros d'una unitat de:
Kit Promolada 4x2
219,00
219,00
219,00
Cost ports:
15,00
30,00
60,00
TOTAL(*):
234.00
249.00
279.00

(*): Import total net de l'ingrés o transferència que haurà de quedar ingressat al compte bancari.

Si el comprador tria la forma de pagament: "Contra-Reemborsament", cal afegir als ports, el percentatge
de comissió que es cobra l'empresa de Missatgeria / Transport / Correus, (pot oscil ∑ lar entre el 4% i el
8%).

Els enviaments de les comandes es fan a través de les xarxes dels diferents Seveis Nacionals Oficials de
Correus de cada país. Cada enviament és susceptible de ser revisat / inspeccionat pel Departament de
Duanes corresponent del país de destinació, i per tant, l'enviament pot ser gravat pels seus respectius
impostos, taxes, aranzels, etc. de cada país de destinació, que seran sempre per compte i càrrec del
comprador.

Formes de Pagament

 
Contactar: promolada@gmail.com
Tlfn.:: +(34 internacional) - 608.392.175.