Click on photo.

Haz click en la foto.

Fes click a la foto.

Clickez sur la photo.